مقالات

транспорт на корабле

حمل با کشتی از ایران

حمل با کشتی از ایران به تمام نقاط جهان حمل‌ونقل دریایی فرایندی برای جابه‌جایی انواع کالا و محموله‌ها در تناژ‌های مختلف با استفاده از انواع

ادامه مطلب »
транспорт на корабле

حمل با کشتی از ایران

حمل با کشتی از ایران به تمام نقاط جهان حمل‌ونقل دریایی فرایندی برای جابه‌جایی انواع کالا و محموله‌ها در تناژ‌های مختلف با استفاده از انواع

ادامه مطلب »